Tydzień Ekumeniczny

W tygodniu od 18 do 25 stycznia odbywa się w Polsce tradycyjny już Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym czasie są organizowane wspólne modlitwy, spotkania i konferencje poświęcone jedności całego chrześcijaństwa. W ramach tego Tygodnia jest także obchodzony Dzień Judaizmu i Dzień Islamu. Obchody tego Tygodnia zrodziły się z ruchy ekumenicznego.

Ruch ekumeniczny, czyli starania o jedność chrześcijan wszystkich wyznań, pojawił się na przełomie XIX i XX wieku w kościołach protestanckich, gdyż one były najbardziej podzielone. Z czasem w ten ruch zaangażowały się także Kościół Prawosławny i Kościół Katolicki. W 1948 roku powołano Światową Radę Kościołów, która zrzesza wspólnoty kościelne uznające Trójcę świętą i boskość Chrystusa. Z tą Radą współpracuje Kościół Katolicki.

W naszej diecezji kulminacyjnym wydarzeniem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan jest nabożeństwo centralne, sprawowane przez biskupa Damiana Muskusa w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie Łagiewnikach w niedzielę 24 stycznia 2021 roku o godzinie 15.30. Ze względu na sytuację epidemiczną jest na nim ograniczona liczba miejsc, ale nabożeństwo będzie transmitowane w Internecie. Informacje o wszystkich wydarzeniach związanych z Tygodniem Ekumenicznym w naszej archidiecezji można znaleźć na stronie internetowej, pod adresem: radadialogu.diecezja.pl

Linki do wydarzeń