Lectio Divina

Lectio Divina jest to sposób modlitwy poprzez czytanie i medytację Pisma Świętego. “Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” jak mawiał św. Hieronim tłumacz ksiąg Pisma Świętego na łacinę. Nie można pokochać kogoś kogo się nie zna. Niedziela Słowa Bożego ogłoszona przez papieża Franciszka może być okazją do rozpoczęcia lub pogłębienia osobistej relacji z Chrystusem poprzez czytanie i medytację Słowa Boga do nas skierowanego. Tym Słowem jest Jezus Chrystus, Jego życie i misja opisane w Starym oraz Nowym Testamencie.

Lectio Divina czyli pobożne duchowe czytanie znane było już w okresie patrystycznym IV -V w. n.e. Istotą tej modlitwy jest takie czytanie fragmentów Pisma Świętego, by być otwartym na poruszenia naszego serca, kiedy słuchamy Słowa Bożego.  W ten sposób Słowo Boga staje się lampą dla naszych stóp, czyli światłem, które rozświetla i wyjaśnia wydarzenia naszego życia.

Lectio Divina składa się z czterech części:

  • Czytanie (lectio),
  • Medytację (meditatio),
  • Modlitwę (oratio),
  • Trwanie przed Bogiem (contemplatio).

Największą trudnością na dziś z mojego doświadczenia to znalezienie codziennie 30 minut czasu na lekturę, modlitwę i trwanie przed Bogiem. Ale każda żywa relacja wymaga podarunku z czasu. To co mnie zaskakuje, to jak dokładnie i konkretnie Bóg potrafi odpowiedzieć na moje pytania z codzienności poprzez Słowo Boże. W modlitwie Lectio Divina ważna jest stałość i wierność tej praktyce. A po pewnym czasie prawdą stają się poniżej zacytowane słowa ojca Basila Penningtona:

„Od osoby, która pragnie kroczyć drogą lectio divina, oczekuje się fundamentalnego wyboru: postawienia Słowa Bożego w centrum swojego życia, umiłowania go ponad wszystko, słuchania i przyjmowania Słowa Bożego całym sobą: umysłem, sercem i wolą (…). Tak przeżywane Słowo Boże ma wpływ na odpowiedzialne przeżywanie codziennego życia i związanych z nim spraw. Słowo Boże postawione w centrum codzienności porządkuje ją i oczyszcza z chaosu, z niepokoju i z egoistycznych dążeń. Staje się punktem odniesienia w rozeznawaniu codziennych wyborów. Uczy szukania woli Bożej i odpowiadania na nią. Wychowuje do kontemplacji pośród codzienności” (Basil M. Pennington OCSO).

Więcej informacji o modlitwie Lectio Divina można znaleźć na stronach www:

https://www.onjest.pl/slowo/lectio-divina/

https://www.lectiodivina.pl/

https://nowajakosczycia.pl/index.php/czym-jest-lectio-divina/

http://mateusz.pl/wam/poslaniec/0810-1.htm

https://www.odnowakontemplacyjna.com/lectio-divina/

2021-01-22-Jak-zyc-slowem-Bozym-Krzysztof_WONS-SDS-wersja-Mk-3-20_21-ONLINE-BEZ-PROGRAMU (salwatorianie.pl)

W sklepie Google Play dostępna jest aplikacja Lectio Divina – On Jest na telefony z Androidem.