I.     Pan Jezus na śmierć skazany

Stacja 1 Pan Jezus na śmierć skazanyPomiędzy wyrokiem śmierci na Chrystusa Pana a moim życiem istnieją tajemne powiązania. W jakiś sposób i ja jestem winien. Grzech mój jest winien… Przez odległą przestrzeń czasu idzie ku mnie z Piłatowego dziedzińca spojrzenie Twoje pełne miłości, a przez nie nawiązuje się węzeł wspólnoty… Jestem uczniem Twoim – uczniem Boga-Człowieka skazanego na śmierć. Jestem po Twojej stronie… Byłem tam wówczas, bo przyjmując wyrok myślałeś i o mnie… Dziś jestem po Twej stronie z mojego wolnego wyboru… I chcę pozostać z Tobą nawet wtedy, gdy jesteś osądzony, chcę zostać wiernym Tobie – Bogu, który za mnie przyjął wyrok śmierci.

Stacja II Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona