XV.  Zmartwywstanie

Stacja 15 ZmartwychwstanieOstatnia pusta noc…Jeszcze stworzenie nie przeczuwa świtania, a już gęste opary grzechu rozdziera oślepiające Światło – akt ostatni przeszedł w pierwszy – Chrystus zmartwychwstan jest! Znak hańby stał się znakiem Zbawienia…Gdzież jest, o śmierci, oścień twój? Nikt w taki sposób nie zwyciężył. Tak mogłeś tylko Ty, bo jesteś Bogiem, Panem życia i śmierci. Dałeś nam ufność w sens naszego życia, pozwoliłeś uwierzyć, że miłość nasza się nie zestarzeje, bo dobro nie zginie, że będziemy żyć w Twoim Królestwie Prawdy, Pokoju i Miłości. Przez Twe święte zmartwychwstanie zbaw nas pielgrzymujących do Ciebie poprzez naszą ziemię i nasz czas początku nowego stulecia i tysiąclecia, przez początek Wielkiej Soboty Dziejów.