Pierwsza komunia w naszej parafii maj 2022 r.

W niedzielę 8 maja 2022 roku nasza parafia przeżyła radosne wydarzenie – 13 dzieci z klasy III naszej szkoły przystąpiło do Pierwszej Komunii i dzień wcześniej do Pierwszej Spowiedzi świętej. Potem przez cały tydzień dzieci z rodzicami uczestniczyły w nabożeństwach majowych i Mszach świętych w ramach „Białego Tygodnia”. Na koniec byliśmy razem na pielgrzymce do Wadowic i do w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Ks. Andrzej G.

Pierwsza Komunia