Ks. Ignacy Szołtysek SDS

Z początkiem wojny znalazł się w Będkowicach kapłan, który zdecydował się przetrwać tutaj okres wojny. Był to ks. Ignacy Szołtysek, salwatorianin. Zamieszkał u gospodarzy i z oddaniem zajął się nowym kościołem.