Wieżyczka

W roku 1958 zbudowano wg projektu inż. Kramkowskiego wieżyczkę na kościelnym dachu.