Zakończenie wojny

Gdy wojna się skończyła ks. Szołtysek wyjechał, gospodarzem kościoła został ks. Stanisław Proszek, proboszcz z Białego Kościoła. Czynił to sam lub przez swoich wikariuszy.