Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa Sługi Bożego Biskupa Jana Pietraszko z 1984 roku. Więcej informacji o autorze znajdziesz na stronach Kolegiaty św. Anny

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” ( Hbr 1, 1-2).
Najwyraźniejszą zaś „mową Boga Ojca” do człowieka jest Krzyż Jezusa Chrystusa.
Dlatego też na początku tej „Drogi Krzyżowej” módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego i Zbawicielu świata, Ty powiedziałeś do swoich uczniów: „Jeżeli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech każdego dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje!” (Łk 9, 23).
Posłuszni temu wezwaniu bierzemy Krzyż na nasze ramiona, by Cię naśladować na tej Drodze Krzyżowej przechodzącej przez ulice i place naszego miasta i w naszym życiu.
I prosimy Ojca Twojego i naszego:
„ Łaskę Twoją, prosimy Cię, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twego poznali,
przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”

żródło: https://docplayer.pl/46669514-Bp-jan-pietraszko-droga-krzyzowa.html