Duszpasterze pracujący w kościele w Będkowicach

KS. JERZY CZARTORYSKI, proboszcz parafii Biały Kościół, inicjator budowy kościoła 1935-1936
KS. JÓZEF ŻELIRSKI, proboszcz parafii Biały Kościół 1936-1938
KS. STANISŁAW PROSZEK, proboszcz parafii Biały Kościół 1938-1954
KS. IGNACY SZOŁTYSEK SDS, salwatorianin 1940-1945
KS. KAZIMIERZ GAŁOŃSKI, wikariusz i później proboszcz parafii Biały Kościół 1954-1963
KS. SZCZEPAN ŻMUDKA, rektor 1963-1964
KS. TADEUSZ TOPA, rektor 1964-1966
KS. KAROL ŚWIĘTEK, rektor 1966-1973
KS. MARIAN MATUSIAK, rektor 1973-1978
KS. KRZYSZTOF SOJKA S. , rektor 1978-1979
KS. STANISŁAW KOLARSKI, rektor 1979
KS. KAZIMIERZ PUCHAŁA, rektor 1979-1980
KS. EUGENIUSZ HLIBOWICKI, rektor 1980-1982
KS. STANISŁAW URYGA, proboszcz 1982-1985
KS. TADEUSZ KĘSEK, proboszcz 1985-1988
KS. FRANCISZEK PACANA, administrator 1988-1995
KS. JAN ADAMUS, proboszcz 1995
KS. BOLESŁAW NIEMIEC, administrator 1995-1998
KS. ZBIGNIEW OCHAŁA, proboszcz 1998-2004
KS. MIŁOSZ BIELA, proboszcz 2004-2010
KS. ZDZISŁAW TARGOSZ, proboszcz 2010-2018
KS. ROBERT KUMELA, proboszcz 2018-2020
KS. STEFAN TROJAN, proboszcz 2020
KS. ANDRZEJ GRODECKI, proboszcz 2020-