Historia kościoła w Będkowicach

Z początkiem wojny znalazł się w Będkowicach kapłan, który zdecydował się przetrwać tutaj okres wojny. Był to ks. Ignacy Sołtysik, salwatorianin (w innym miejscu Kroniki wpisany jako Szołtysik, albo Sołtysek). Zamieszkał u jednego z gospodarzy i z oddaniem zajął się nowym kościołem. Z ofiar mieszkańców sprawił posadzkę, postawił ołtarz, balustradę, dwa konfesjonały, fisharmonię, balustradę na chórze, zakupił monstrancję, kustodię, ofiarował swój kielich prymicyjny, uprosił innych księży o ornaty. Zorganizował również chór.

Gdy wojna się skończyła ks. Sołtysik wyjechał, gospodarzem kościoła został ks. Stanisław Proszek, proboszcz z Białego Kościoła. Czynił to sam lub przez swoich wikariuszy. W 1954 roku proboszczem parafii białokościelnej został ks. Jan Marszałek. Jego wikariusz, ks. Kazimierz Gałoński, potrafił pięknie zachęcić Będkowian do wzbogacenia parafii i w roku 1955 wybudowano zakrystię, a następnie przystąpiono do właściwego urządzania kościoła. Projekt ołtarza opracował inż. Futasiewicz, a z dębiny wykonał go Ludwik Jurga z Zabierzowa. Figurę Matki Boskiej Królowej wyrzeźbił Karol Muszkiet z Krakowa, a sześć płaskorzeźb przedstawiających sceny z życia Matki Boskiej wyrzeźbił Władysław Kozyra z Białego Kościoła.

W dniu 5 sierpnia 1956 roku biskup Franciszek Jop z Krakowa konsekrował kościół, umieszczając w ołtarzu relikwie św. Faustyna i Placydy – Męczenników. W roku 1957 sprawiono dębową ambonę, do której Stanisław Rusinek z Boguchwały wyrzeźbił figury czterech ewangelistów i krucyfiks. W roku 1958 zbudowano wg projektu inż. Kramkowskiego wieżyczkę na kościelnym dachu. W 1960 roku zamontowano balustradę w prezbiterium i boazerię. Rzeźby do balustrady wykonał Władysław Kozyra według rysunków artysty malarza Ł. Karwowskiego.

W roku 1963 przy kościele w Będkowicach zamieszkał na stałe jako rektor, ks. mgr Szczepan Żmudka. Po rocznym pobycie ks. Żmudki, przybył ks. Tadeusz Topa zyskując sobie ogólną sympatię gospodarnością. W tym czasie parafianie ufundowali witraże do kościoła.

Kolędę w 1967 roku rozpoczął już nowy rektor, ks. Karol Świętek. Za jego czasów 15 lutego 1970 roku O. Izydor Borkiewicz, franciszkanin, erygował w kościele Drogę Krzyżową. W roku 1973 jego obowiązki przejął ks. Marian Matusiak. To właśnie on doprowadził do wybudowania plebanii i zakupu działki pod cmentarz. Ks. Bp Albin Małysiak poświęcił plebanię w maju 1977 roku, a w listopadzie tegoż roku Ks. Bp. Jan Pietraszko poświęcił teren pod cmentarz. Pierwszy pochówek odbył się tam 11 lutego 1978 roku. Od kiedy w lutym 1978 roku Ks. Matusiak został mianowany proboszczem w Białym Kościele, w Będkowicach miała miejsce częsta rotacja duszpasterzy. Kolejno rektorami byli: ks. K. Sojka, ks. S. Kolarski, ks. K. Puchała, ks. E. Hlibowicki.

Kościół w Będkowicach
Wejście do kościoła
Widok kościoła z ulicy
Widok kościoła z ulicy