Z dziejów parafii Będkowice

Kalendarium parafii

2013
Peregrynacja obrazu

W dniach 10-11 lutego 2013 odbyła się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

2007
Krzyż misyjny

W 2007 roku umieszczono przed kościołem metalowy krzyż misyjny,

2005
Dzwonnica

W roku 2005 przed kościołem stanęła dzwonnica na którym został zawieszony 500 – kilogramowy dzwon z elektrycznym napędem ufundowany przez parafian.

2004
Remont kościoła

W latach 2004 – 2005 ściany kościoła wewnątrz zostały pokryte siatką zabezpieczającą tynk przed pęknięciami, a następnie pomalowane w stylu pasującym do architektury kamiennego Domu Bożego. Wymieniono oświetlenie w głównym ołtarzu na halogenowe. Wyremontowano dach kościoła oraz przywrócono poprawne funkcjonowanie piorunochronu na dachu i wieży kościoła.

1999
Kostka przed kościołem

W 1999 roku budowa nowego muru przed kościołem i położenie kostki na placu kościelnym.

1985
Witraże

Parafianie ufundowali dwa witraże: Rafała Kalinowskiego i Maksymiliana Kolbe. Projektantem jest artysta malarz M. Kanczyński.

1982
Erygowanie parafii

Ks. kardynał Franciszek Macharski erygował w dniu 20 lutego 1982 parafię Będkowice. Pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Uryga.

1977
Cmentarz

W listopadzie 1977 poświęcenie cmentarza parafialnego.

Plebania

W maju 1977 roku nastąpiło poświęcenie wzniesionej plebanii.

1970
Droga Krzyżowa

15 lutego 1970 erygowano stacje Drogi Krzyżowej w kościele

1963
Ks. Szczepan Żmudka

W roku 1963 przy kościele w Będkowicach zamieszkał na stałe jako rektor ks. Szczepan Żmudka.

1960
Balustrada w prezbiterium

W 1960 roku zamontowano balustradę w prezbiterium i boazerię. Rzeźby do balustrady wykonał Władysław Kozyra według rysunków artysty malarza Ł. Karwowskiego.

1958
Wieżyczka

W roku 1958 zbudowano wg projektu inż. Kramkowskiego wieżyczkę na kościelnym dachu.

1957
Dębowa ambona

W roku 1957 sprawiono dębową ambonę, do której Stanisław Rusinek z Boguchwały wyrzeźbił figury czterech ewangelistów i krucyfiks.

1956
Konsekracja kościoła

5 sierpnia 1956 roku Ks. Bp. Franciszek Jop konsekruje kościół w Będkowicach, umieszczając w ołtarzu relikwie św. Faustyna i Placydy – Męczenników.

1955
Budowa ołtarza i zakrystii

Budowa ołtarza i zakrystii z inicjatywy Ks. Kazimierza Gałońskiego, najpierw wikariusza, a potem proboszcza parafii Biały Kościół

1945
Zakończenie wojny

Gdy wojna się skończyła ks. Szołtysek wyjechał, gospodarzem kościoła został ks. Stanisław Proszek, proboszcz z Białego Kościoła. Czynił to sam lub przez swoich wikariuszy.

1940
Ks. Ignacy Szołtysek SDS

Z początkiem wojny znalazł się w Będkowicach kapłan, który zdecydował się przetrwać tutaj okres wojny. Był to ks. Ignacy Szołtysek, salwatorianin. Zamieszkał u gospodarzy i z oddaniem zajął się nowym kościołem.  

1938
Zakończenie budowy

Budowa kościoła w Będkowicach z inicjatywy Ks. Proboszcza parafii Biały Kościół – Ks. Jerzego Czartoryskiego w latach 1935 – 1938

1935
Początek budowy

Budowa kościoła w Będkowicach z inicjatywy Ks. Proboszcza parafii Biały Kościół – Ks. Jerzego Czartoryskiego w latach 1935-1938