Sakrament Pokuty

Konfesjonał w kościele NMP KrólpwejSakrament pokuty, zwany skrótowo spowiedzią, to jeden z sakramentów oczyszczenia, w którym, dzięki Bożemu Miłosierdziu, możemy otrzymać odpuszczenie grzechów. Najczęściej pamiętamy o jednym z jego warunków – szczerej spowiedzi, ale obejmuje on jednak kilka etapów. Nazywamy je pięcioma warunkami dobrej spowiedzi.

Najpierw trzeba stanąć w prawdzie – przed Panem Bogiem i przed samym sobą. Czyli trzeba zrobić rachunek sumienia. Następnie trzeba nam ocenić, czy nasze postępowanie było dobre – wskazać, co było złego i wyrazić za to żal wobec Pana Boga. Z tego niejako automatycznie wynika trzeci warunek dobrej spowiedzi – postanowienie poprawy – postawa mówiąca nam o tym, że chcemy nasze postępowanie zmienić, skoro odkryliśmy, że jest złe i przyznaliśmy się do tego. Dlatego kolejnym warunkiem jest szczera spowiedź, by oddać te nasze grzechy Panu Bogu przez pośrednictwo kapłana, ale także, by w szczerej rozmowie z nim, zobaczyć w obiektywnym spojrzeniu kogoś z zewnątrz, nasze własne postępowanie. Wreszcie po spowiedzi mamy obowiązek podjąć zadośćuczynienie. Najpierw wobec Boga – odprawiając pokutę. Następnie wobec człowieka, którego w jakiś sposób skrzywdziliśmy. To zadośćuczynienie może mieć różne formy – czy to przeproszenia kogoś, czy też pomocy komuś, czy wreszcie zwrócenia jakiejś rzeczy.

Niewątpliwie spowiedź jest trudnym sakramentem, bo zmuszającym nas do przyznania się do własnych grzechów i stanięcia w prawdzie – przed Bogiem, samym sobą i kapłanem. Jednak właśnie dlatego jest to sakrament bardzo owocny – bo człowiek najlepiej uczy się na własnych błędach.

Otrzymujemy przecież najpierw wielką Bożą łaskę przebaczenia naszych grzechów mocą Krwi Zbawiciela i możliwość rozpoczęcia od nowa. Ale także, tak po ludzku, uczymy się na błędach, jak po spowiedzi nie postępować, bo wiemy, że takie działanie już raz nas doprowadziło do złych skutków.

Na koniec wspomnę tylko, że czas Wielkiego Postu bardzo sprzyja przeżyciu przez nas sakramentalnej spowiedzi. W naszym kościele jest okazja przystąpienia do tego sakramenty pół godziny przed Mszą świętą, czy nabożeństwem, jeśli je poprzedza. Będzie także możliwość przyjęcia tego sakramentu podczas spowiedzi parafialnej, zaplanowanej podczas rekolekcji w piątym tygodniu Wielkiego Postu.

ks. Andrzej Grodecki