IX.   Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci

Stacja 9 Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeciNiesiesz krzyż swój wytrwale i pomimo upadków coraz cięższych podnosisz się… Wytrwałość, z jaką idziesz krzyżową drogą, więcej mi mówi o Twej miłości, niż mogłyby powiedzieć słowa… Muszę wydobyć z siebie wszystkie siły, by miłość tę uszanować i dochować jej wiary z taką samą wytrwałością, z jaką Ty podejmujesz na nowo swój krzyż. Nie chcę Cię nigdy zdradzić… Naprawdę nie chcę… Gdybym jednak w słabości mojej zawiódł, nie opuszczaj mnie. Poślij mi łaskę Twoją, niech mnie prześladuje wspomnieniem Twego krzyża… Niech mnie niepokoi dniem i nocą i nie pozwoli zażyć odpoczynku, aż zwrócę się do Ciebie.

Stacja X Pan Jezus z szat obnażony